Wydawca treści Wydawca treści

Zagroda Wolnościowa dla dzikich zwierząt

Zwierzęta można oglądać z platformy widokowej

W zagrodzie Wolnościowej przy Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Grodziec przebywają zwierzęta dzikie, spotukane w naszych lasach.

Zwierzęta żyjące w Zagrodzie to osobniki pochodzące z hodowli lub rehabilitowane w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, które utraciły zdolność do samodzielnego funkcjonowania w naturalnym środowisku. Pozostając w Zagrodzie Wolnościowej i służą celom dydaktycznym. Dzieci i młodzież, przebywający na zajęciach edukacyjnych mogą "podglądać" ich sposób życia i zachowanie.
Obecnie żyją tutaj: jelenie, daniele oraz dzik. Co jakiś czas można zaobserować też bociany, które gościnnie odwiedzają naszą Zagrodę.

Bardzo prosimy nie dokarmiać zwierząt!