Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Ośrodka Edukacji Leśnej

Przepisy porządkowe dla zwiedzających

 1. Warunkiem przebywania na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej w  Nadleśnictwie          Grodziec jest przestrzeganie  przepisów p. poż,  porządkowych i zasad bezpieczeństwa.

2.Ośrodek jest udostępniony do zwiedzania w okresie wiosenno- letnim
 ( od 1 kwietnia do 30 września ) w godzinach 8.00 – 20.00.
W okresie jesienno- zimowym ( 1 października do 31 marca) w godzinach 8.00 – 18.00

3.Bilety upoważniające do zwiedzania Izby Edukacyjnej i „Modelu kopalni węgla brunatnego” można nabyć w kasie w biurowcu Nadleśnictwa (do godz. 14.00), później u personelu na terenie Ośrodka.

4. Dzieci przebywające  na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej muszą być pod opieką dorosłych.

5. Podczas organizowania imprez zamkniętych osoby znajdujące się na terenie  Ośrodka mogą zostać poproszone o jego opuszczenie, po godzinach ustalonych w pkt.2

6. Palenie ogniska w miejscu do tego jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu u pracownika Nadleśnictwa Grodziec  

7. Organizacja imprez jest możliwa tylko przez osoby dorosłe i odbywa się po uprzednim zgłoszeniu u pracownika Nadleśnictwa  

8. Oglądanie zwierzyny w zagrodzie jest możliwe tylko z platformy widokowej lub przez ogrodzenie .Do zagrody mogą  wchodzić tylko osoby do tego upoważnione.

9. Podczas spaceru z psem na terenie Ośrodka, pies powinien być na smyczy  i w kagańcu.

10. Dzieci mogą wchodzić na platformę widokową tylko i wyłącznie z opiekunem dorosłym.

11.Postój pojazdów jest możliwy w miejscu do tego wyznaczonym.

 

12.Zwiedzanie Izby Edukacyjnej

  • niedozwolone jest dotykanie eksponatów roślin i zwierząt
  • w dni wolne od pracy możliwe jest zwiedzanie  pod opieką personelu Ośrodka

Jest zabronione

13. Wchodzenie poza ogrodzenie przy stawie i karmienie rybek.

14. Karmienie, płoszenie czy straszenie zwierząt w zagrodzie pokazowej.

15. Niszczenie urządzeń, akcesoriów drewnianych, tablic, rozbijanie butelek po napojach, śmiecenie i palenie w ognisku śmieci.

16. Poruszanie po terenie ośrodka rowerami i pojazdami silnikowymi.

17. Głośne zachowanie ze względu na zwierzęta przebywające  w zagrodzie wolnościowej.

18.  Przebywanie na terenie Ośrodka po wyznaczonych godzinach tj. po godzinach ustalonych  w pkt. 2 oraz do godziny 0.00-dotyczy imprez prywatnych, ognisk