Aktualności Aktualności

Teren leśny monitorowany

Informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Grodziec prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Monitoring wprowadzono zgodnie z Regulaminem leśnego monitoringu wizyjnego w Nadleśnictwie Grodziec będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 37/2021 z dn. 9 września 2021 r.

Monitoring w lasach służy przede wszystkim prewencji związanej z przeciwdziałaniem kradzieży drewna czy wywozu śmieci do lasu. Miejsca montażu kamer nie są przypadkowe i są wybierane według potrzeb przez pracowników służby leśnej nadleśnictwa.

Podczas nagrań mogą zostać zarejestrowane dane osobowe. Ich administratorem jest Nadleśnictwo Grodziec, ul. Leśna 10, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania, jak również prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

Posterunek Straży Leśnej
przyjmuje zgłoszenia
na temat szkodnictwa leśnego
pod numerem telefonu +48 692 923 476


Polecamy Polecamy

Nadleśnictwa i inne