Aktualności Aktualności

Przetarg na rozbudowę leśniczówki

Rozbudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/29 o kancelarię leśnictwa

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Rozbudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/29 o kancelarię leśnictwa”

W postępowaniu oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Asystent Postępowania (www.postepowania.pl).

Wszelka komunikacja w zakresie postępowania odbywa się za pośrednictwem platformy Asystent Postępowania (www.postepowania.pl), w tym również składanie ofert, składanie wniosków o wyjaśnienia treści SWZ.

Całość dokumentacji postępowania dostępna jest pod adresem:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/nadlesnictwo_grodziec/postepowania/180

 

Informacje dotyczące zmian i modyfikacji SWZ dostępne są również pod powyższym adresem.

 


Polecamy Polecamy

Nadleśnictwa i inne