Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - współpraca strażaków i leśników

Początek marca to w naszym klimacie zazwyczaj rozpoczęcie meteorologicznej wiosny. Obrazki za oknem na razie tego nie potwierdzają. Ochłodzenie i opady śniegu są chyba kodą ustępującej zimy.
Leśnicy czekając na wiosnę nie tylko wypatrują pełnych nadziei oznak odradzającego się życia, ale przygotowują się do wzmożonej aktywności w celu zapobiegania pożarom lasów. Wiosna pomimo swego piękna jest okresem o dużym zagrożeniu pożarowym, ze względu na szybkie wzrosty temperatur, wysychanie ściółki leśnej i brak roślinności zielnej będącej naturalną barierą w rozwoju pożarów.
Wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszych lasów nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna - OSP.pl  dla Lasy Państwowe 
Strażacy i leśnicy od lat dzięki zacieśnionej współpracy i wspólnym ćwiczeniom chronią nasze lasy przed katastrofalnymi pożarami trapiącymi wiele regionów Europy.
Nadleśnictwo Grodziec, Lasy Państwowe współpracuje ze wszystkimi jednostkami Straży Pożarnej na swoim terenie. Komenda Miejska PSP w Koninie jest naszym sojusznikiem na obszarze Starostwo Powiatowe Konin 
Szczególnie cenne jest dla nas uznanie konińskich druhów, którzy swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem inspirują nas do intensyfikacji naszych wysiłków w celu utrzymania wysokiej gotowości zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Dobrą współpracę w nowym sezonie przeciwpożarowym rozpoczęliśmy od udziału w spotkaniu podsumowującym rok 2022 w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie. Podczas prezentacji najważniejszych wydarzeń pożarniczych w ubiegłym roku podkreślono niezwykle dobrą współpracę konińskich strażaków i grodzieckich leśników. Wyrazem tego było wręczenie pamiątkowej statuetki dla Nadleśnictwa Grodziec przez komendanta Komendy Miejskiej PSP w Koninie Macieja Piłkarskiego. 
Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że będziemy się spotykać jak najczęściej na wspólnych ćwiczeniach, a rzadko w akcji bezpośredniej. Darzbór!