Aktualności Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów

Mając na uwadze wszystkie zalety i korzyści jakie daje nam las, 21 marca został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów. Na tę okoliczność Nadleśnictwo zorganizowało sobotni spacer z leśnikiem oraz akcję sadzenia lasu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gizałkach

Minionej soboty 26 marca przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec zebrała spora grupa osób chętnych do udziału w wydarzeniu, które było kontynuacją obchodów Prawie 50 osób z naszego terenu uczestniczyło w akcji „spacer z leśnikiem”, czyli ogólnopolskiej inicjatywie Lasów Państwowych Międzynarodowego Dnia Lasów. Uczestnikami wspólnego spaceru byli uczniowie szkoły podstawowej w Tuliszkowie oraz rodziny z dziećmi. Przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej „Spacer z wiewiórką” była Anna Cicha – specjalista SL ds. edukacji. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć budzącą się do życia wiosenną przyrodę, nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew oraz poznać ich specyfikę. Leśniczka opowiadała jak wygląda praca w lesie, na czym polega zrównoważona gospodarka leśna, a także jak leśnicy chronią przyrodę. Podczas sobotniego spotkania na spacerowiczach ogromne wrażenie zrobiła przebiegająca przez drogę mała chmara jeleni. Z tego względu wracając do Ośrodka Edukacji Leśnej uczestnicy mogli przez lornetki poobserwować zwierzęta w zagrodzie pokazowej Nadleśnictwa oraz przyjrzeć się z bliska eksponatom znajdującym się w izbie edukacyjnej. Tam również zainteresowani mogli posłuchać ciekawostek o życiu dzikich zwierząt. Spacer zakończył się wspólnym ogniskiem, w trakcie którego przeprowadzono konkursy z nagrodami oraz przekazano upominki na pamiątkę akcji.

Natomiast w piątek 25 marca w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się akcja sadzenia lasu pod okiem Leśniczego Jacka Michalaka oraz Anny Cichej Specjalisty SL ds. edukacji . Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, wspólna integracja i współpraca podczas wykonywania zadań, kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność jej poszanowania,  uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las. Leśnicy przeprowadzili prelekcję na temat zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wykonali instruktaż sadzenia sosny za pomocą kostura. Następnie uczniowie samodzielnie pod okiem specjalistów sadzili las.

W akcji sadzenia lasu wziął również udział Karol Klimczak – Starszy Specjalista SL ds. bhp i ochrony p-poż., który opowiedział o zagrożeniu pożarowym w lasach. Jakich zasad przestrzegać oraz co robić gdy zauważymy pożar. Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem. Nadleśnictwo Grodziec zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Na koniec  akcji sadzenia przewidziany był poczęstunek, konkursy z nagrodami oraz pamiątkowe upominki.

Leśnicy przypominają, że las pełni wiele funkcji – przyrodniczych, gospodarczych i społecznych. Nie sposób również przecenić jego dobroczynnego wpływu na zdrowie. Samo przebywanie w lesie niesie ze sobą szereg korzyści – obniża poziom hormonu stresu, zwiększa zdolność rozwiązywania problemów i kreatywność, zmniejsza ryzyko zachorowania na depresję. To doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody.

 


Polecamy Polecamy

Nadleśnictwa i inne