Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określane są Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Aktualne zasady sprzedaży drewna określają:

  • Zarządzenie nr 97  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.10.2023 r.
    w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026. 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Grodziec

w biurze Nadleśnictwa codziennie w godzinach  7.30 - 14.00
w  leśnictwach we wtorki i piątki w godzinach  7.30 - 13.30

Wydawanie drewna we wtorki w godz. 8.00 do 15.00 i piątki w godz. 8.00 do 12.00.

Hurt

System aukcyjnej sprzedaży drewna LP znajdziesz na stronie pod adresem www.e-drewno.pl
 

Cenniki detaliczne na drewno wg Decyzji nr 2/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec z dnia 13.01.2023 roku oraz regulamin sprzedaży sa dostepne w załaczniku poniżej.