Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy korzystania z dróg leśnych

W załączeniu publikujemy zarządzenia: nr 47/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec wprowadzające regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Grodziec oraz nr 20/2020 z dn. 27 maja 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Grodziec. Zachęcamy również do zapoznania się z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (także w załaczeniu). Poniżej tekst opublikowany na Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych wyjasniający zagadnienia związane z nowymi regulacjami:

"W celu uniknięcia niewłaściwych interpretacji przepisów zawartych w zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, niezbędne są poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia odnoszące się do treści zarządzenia i załączników:

1. Drogi leśne zasadniczo podzielone zostały na dwie kategorie o innym reżimie prawnym z innymi zasadami korzystania z tych dróg. Są to drogi leśne nie udostępnione i drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego.

2. Wprowadzona ramowa treść regulaminów korzystania z dróg leśnych i dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, daje możliwość, poza wskazanymi obligatoryjnymi punktami, dostosowania ich treści do lokalnie panujących warunków, poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów, pod warunkiem ich zgodności z ogólnymi postanowieniami zarządzenia, którego omawiane regulaminy są załącznikami. Określenie ramowa treść oznacza, że stanowi ona szkielet regulaminu, który można dostosować/rozbudować. Należy pamiętać by kody QR umieszczone na tablicach informacyjnych odsyłały do właściwego regulaminu na stronie nadleśnictwa.

3. Przez zorganizowanie miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej rozumie się sytuację, gdy po zjeździe z drogi publicznej dojazd do miejsca postojów pojazdów (tzw. parkingu leśnego) odbywa się drogą leśną, która poza dojazdem do ww. miejsca nie jest udostępniona do ruchu publicznego. W takiej sytuacji na końcu wyznaczonego miejsca postoju pojazdów należy postawić tablicę informacyjną TL-1.

4. Uregulowania dotyczące porozumień z podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania przez nich udostępnionych dróg leśnych oznaczają sytuację, gdy z drogi udostępnionej do ruchu publicznego korzysta podmiot prowadzący działalność komercyjną, np. ciężki transport samochodowy (do żwirowni, kamieniołomu, co skutkuje dużą ilością pojazdów wysokotonażowych, które niszczą drogę). Sytuacja dotyczyć może również porozumień z samorządami, które wykorzystują drogę leśną jako dojazd dla mieszkańców miejscowości przy udostępnionej drodze, itp. Są to okoliczności, w których zarządca jest uprawniony do zawarcia szczególnego porozumienia z zewnętrznym podmiotem, zawierającego uregulowania dotyczące remontów i utrzymania przedmiotowej drogi, lub wskazanego odcinka drogi.

5. Definicje niektórych pojęć użytych w zarządzeniu:

- drogowskaz – zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach;

- tablica kierunkowa – oznakowanie, o którym mowa w rozdziale 7.5. Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

- tablice informacyjne – tablice opisane w załączniku nr 2 i nr 4 do zarządzenia.

6. Właściwym rozwiązaniem dla udostępnianych dróg leśnych, uzgodnionym w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest zastosowanie „strefy ruchu" – znak drogowy D-52. Istotne znaczenie, z uwagi na zachowanie zgodności z przepisami kodeksu ruchu drogowego ma kolejność ustawienia znaków pionowych, opisana w załączniku 5 do zarządzenia. Jako pierwszy musi zawsze występować znak – tablica informacyjna TL-2, a dopiero po nim może być posadowiony znak D-52 (strefa ruchu) wraz z B-33 (ograniczenie prędkości). Ustawienie znaków w odwrotnej kolejności jest niezgodne z przepisami kodeksu ruchu drogowego (w obrębie strefy ruchu nie powinno się stawiać oznakowania innego niż wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach; tablica TL-2 postawiona w strefie ruchu nie ma „mocy prawnej").

7. Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej nie może być dłuższe niż 1 rok, co oznacza, że wyłączenie z udostępniania do ruchu publicznego drogi leśnej trwające/przewidziane ponad wskazany okres obliguje do zmiany zarządzenia nadleśniczego o drogach udostępnionych.

8. Obowiązek usunięcia oznaczeń zawierających skrót „ALP" oraz wyrażenie „Administracja Lasów Państwowych" jest konieczny, bowiem taki podmiot nie istnieje od ponad 27 lat, tj. od momentu wejścia w życie ustawy o lasach.

9. Obowiązek usunięcia znaków „droga zakładowa", „droga wewnętrzna" oraz innych podobnych, wynika z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych – wszystkie drogi niebędące drogami publicznymi są drogami wewnętrznymi, drogi leśne są drogami wewnętrznymi i nie ma potrzeby ich dodatkowego oznakowania. Ponadto w potocznym obiegu przyjęło się, że droga oznakowana znakiem D-46 (droga wewnętrzna) jest dopuszczona do ruchu, stąd by nie powodować wątpliwości potencjalnych użytkowników, należy usunąć ww. oznakowanie. Usuniecie oznakowania „dróg zakładowych" jest niezbędne, gdyż taka kategoria dróg nie istnieje w przepisach.

10. Zmiana treści rozdziału 7.7 i 7.8 z Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podyktowana jest tym, że opisane tam znakowanie nie jest zgodne z przepisami kodeksu ruchu drogowego."

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

Co roku, wraz z nadejściem wiosny dużo mówi się o tych pasożytach. Czy jednak wiemy o nich wystarczająco dużo? Jak się przed nimi uchronić? Czy każdy kleszcz przenosi choroby? Oto kilka faktów.

Widok roślinności w pełni rozkwitu i coraz cieplejsze dni sprawiają, że wielu
z nas postanawia wyjść do lasu, by odpocząć na łonie natury. Pomimo licznych informacji na temat kleszczy, wśród ludzi wciąż krąży wiele mitów na ich temat. Przyjrzyjmy sIę zatem tym pajęczakom z bliska.

Pomimo tego, że w Polsce występuje aż 19 gatunków kleszczy, gdy o nich mówimy, mamy na myśli najpospolitszy gatunek – kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus). O tym, że przenosi on groźne choroby, wiemy wszyscy. Czy jednak każde jego użądlenie jest niebezpieczne? Nie. Szacuje się, że ok. 30% tych pasożytów jest nosicielami krętka borelii (bakterii odpowiedzialnej za boreliozę), a co szósty może nas zakazić Kleszczowym Zapaleniem Mózgu.

Powyżej była mowa o użądleniach kleszcza, ponieważ proces żerowania przypomina bardziej żądlenie, niż kłucie np. przez samicę komara. Gdy pasożyt przylgnie do człowieka, nacina jego naskórek i wprowadza hypostom, czyli swego rodzaju „żądło” do tkanki żywiciela. Ciekawostką jest to, że niektóre kleszcze produkują substancję klejącą, by lepiej trzymać się swojej ofiary.

Omówmy teraz chorobę, która jest najczęściej roznoszona przez kleszcze – boreliozę, znanej również jako borelioza z Lyme (nazwa ta nawiązuje do miast New Lyme i Old Lyme w Stanach Zjednoczonych, gdzie opisano jej pierwsze przypadki). Wywołują ją krętki borelii (poglądowe zdjęcie powyżej), które dostają się do organizmu człowieka podczas żerowania pasożyta. Jako, że patogen występuje w jelicie kleszcza, mija sporo czasu, zanim przeniknie on przez gruczoły ślinowe do organizmu żywiciela. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie z naszej skóry nieproszonego gościa, ponieważ szybka reakcja znacznie zwiększa naszą szansę na brak kontaktu z bakteriami borelii.

Jednym z najczęściej pojawiających się objawów boreliozy (występującym u 40 – 60% zakażonych) jest rumień wędrujący, czyli mocne zaczerwienienie wokół miejsca żerowania kleszcza. Inne symptomy to bóle głowy, stawów i porażenie nerwu twarzowego. Jeśli zaniepokoi nas stan naszego zdrowia, a mieliśmy kontakt z kleszczem, niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza, ponieważ choroba ta może doprowadzić do problemów z sercem lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Na zakończenie przytoczę bardzo ciekawe badania, które zostały przeprowadzone przez polskich i słowackich naukowców. Wynika z nich, że kleszcze wyczuwają promieniowanie naszych telefonów komórkowych i działa ono na nie przyciągająco (http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81883%2Cpromieniowanie-typowe-dla-smartfonow-moze-przyciagac-kleszcze.html).

Dlatego też, wybierając się na spacer do lasu, lepiej zostawmy nasz telefon w domu lub samochodzie, żeby zmniejszyć ryzyko „złapania” kleszcza i zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami.