Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy korzystania z dróg leśnych

W załączeniu publikujemy zarządzenia: nr 47/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec wprowadzające regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Grodziec oraz nr 20/2020 z dn. 27 maja 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Grodziec. Zachęcamy również do zapoznania się z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (także w załaczeniu). Poniżej tekst opublikowany na Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych wyjasniający zagadnienia związane z nowymi regulacjami:

"W celu uniknięcia niewłaściwych interpretacji przepisów zawartych w zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, niezbędne są poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia odnoszące się do treści zarządzenia i załączników:

1. Drogi leśne zasadniczo podzielone zostały na dwie kategorie o innym reżimie prawnym z innymi zasadami korzystania z tych dróg. Są to drogi leśne nie udostępnione i drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego.

2. Wprowadzona ramowa treść regulaminów korzystania z dróg leśnych i dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, daje możliwość, poza wskazanymi obligatoryjnymi punktami, dostosowania ich treści do lokalnie panujących warunków, poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów, pod warunkiem ich zgodności z ogólnymi postanowieniami zarządzenia, którego omawiane regulaminy są załącznikami. Określenie ramowa treść oznacza, że stanowi ona szkielet regulaminu, który można dostosować/rozbudować. Należy pamiętać by kody QR umieszczone na tablicach informacyjnych odsyłały do właściwego regulaminu na stronie nadleśnictwa.

3. Przez zorganizowanie miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej rozumie się sytuację, gdy po zjeździe z drogi publicznej dojazd do miejsca postojów pojazdów (tzw. parkingu leśnego) odbywa się drogą leśną, która poza dojazdem do ww. miejsca nie jest udostępniona do ruchu publicznego. W takiej sytuacji na końcu wyznaczonego miejsca postoju pojazdów należy postawić tablicę informacyjną TL-1.

4. Uregulowania dotyczące porozumień z podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania przez nich udostępnionych dróg leśnych oznaczają sytuację, gdy z drogi udostępnionej do ruchu publicznego korzysta podmiot prowadzący działalność komercyjną, np. ciężki transport samochodowy (do żwirowni, kamieniołomu, co skutkuje dużą ilością pojazdów wysokotonażowych, które niszczą drogę). Sytuacja dotyczyć może również porozumień z samorządami, które wykorzystują drogę leśną jako dojazd dla mieszkańców miejscowości przy udostępnionej drodze, itp. Są to okoliczności, w których zarządca jest uprawniony do zawarcia szczególnego porozumienia z zewnętrznym podmiotem, zawierającego uregulowania dotyczące remontów i utrzymania przedmiotowej drogi, lub wskazanego odcinka drogi.

5. Definicje niektórych pojęć użytych w zarządzeniu:

- drogowskaz – zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach;

- tablica kierunkowa – oznakowanie, o którym mowa w rozdziale 7.5. Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

- tablice informacyjne – tablice opisane w załączniku nr 2 i nr 4 do zarządzenia.

6. Właściwym rozwiązaniem dla udostępnianych dróg leśnych, uzgodnionym w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest zastosowanie „strefy ruchu" – znak drogowy D-52. Istotne znaczenie, z uwagi na zachowanie zgodności z przepisami kodeksu ruchu drogowego ma kolejność ustawienia znaków pionowych, opisana w załączniku 5 do zarządzenia. Jako pierwszy musi zawsze występować znak – tablica informacyjna TL-2, a dopiero po nim może być posadowiony znak D-52 (strefa ruchu) wraz z B-33 (ograniczenie prędkości). Ustawienie znaków w odwrotnej kolejności jest niezgodne z przepisami kodeksu ruchu drogowego (w obrębie strefy ruchu nie powinno się stawiać oznakowania innego niż wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach; tablica TL-2 postawiona w strefie ruchu nie ma „mocy prawnej").

7. Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej nie może być dłuższe niż 1 rok, co oznacza, że wyłączenie z udostępniania do ruchu publicznego drogi leśnej trwające/przewidziane ponad wskazany okres obliguje do zmiany zarządzenia nadleśniczego o drogach udostępnionych.

8. Obowiązek usunięcia oznaczeń zawierających skrót „ALP" oraz wyrażenie „Administracja Lasów Państwowych" jest konieczny, bowiem taki podmiot nie istnieje od ponad 27 lat, tj. od momentu wejścia w życie ustawy o lasach.

9. Obowiązek usunięcia znaków „droga zakładowa", „droga wewnętrzna" oraz innych podobnych, wynika z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych – wszystkie drogi niebędące drogami publicznymi są drogami wewnętrznymi, drogi leśne są drogami wewnętrznymi i nie ma potrzeby ich dodatkowego oznakowania. Ponadto w potocznym obiegu przyjęło się, że droga oznakowana znakiem D-46 (droga wewnętrzna) jest dopuszczona do ruchu, stąd by nie powodować wątpliwości potencjalnych użytkowników, należy usunąć ww. oznakowanie. Usuniecie oznakowania „dróg zakładowych" jest niezbędne, gdyż taka kategoria dróg nie istnieje w przepisach.

10. Zmiana treści rozdziału 7.7 i 7.8 z Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podyktowana jest tym, że opisane tam znakowanie nie jest zgodne z przepisami kodeksu ruchu drogowego."

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Przełom wiosny i lata to dla wielu gatunków okres rozrodczy. W tym okresie należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po lasach lub łąkach, gdyż możemy natknąć się na młode sarny, zające a nawet dziki. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jeśli widzisz osamotnione młode, nie podchodź, jego matka na pewno jest w pobliżu.

Dzikie zwierzęta mają swoją biologię i zachowania, mają wykształcony pewien mechanizm, który umożliwia im przetrwanie. W sytuacji, w której sarna pozostawia swoje koźlę w ukryciu, robi to w pewnym celu, mianowicie młode zaraz po urodzeniu potrzebują czasu aby nabrać sił, nie dałyby rady od razu krok w krok podążać za matką. Świeżo po narodzinach samica zostawia je w ukryciu, gdyż koźlęta rodzą się bez zapachu, a co za tym idzie, inne dzikie zwierzęta (szczególnie drapieżniki np. lis) mają problem z ich odnalezieniem. Dlatego tak ważne jest, żeby nie dotykać maluchów i tym samym nie pozostawiać na nich obcego zapachu, gdyż wtedy mogą stać się łatwą zdobyczą. Należy też pamiętać, że matka zawsze jest gdzieś w pobliżu, nawet jeśli jej nie widzimy.

Podobnie jest u dzików, locha zawsze ma oko na swoje warchlaki, a gdy oddala się na większą odległość, młode chowają się i odpoczywają. Kiedy podczas spaceru natkniesz się na małe dziki, oddal się w innym kierunku, należy pamiętać, że dorosłe dziki potrafią być niebezpieczne dla człowieka.

Zające natomiast zostawiają swoje młode na cały dzień lub całą noc, zwykle na obrzeżach lasów, na łąkach i polach uprawnych, a to wszystko po to, aby nie zwracać uwagi potencjalnego łowcy. Dlatego jeśli jesteśmy na spacerze z psem, trzymajmy go zawsze na smyczy, by nie niepokoił leśnych maluchów.

Są jednak sytuacje, na które powinniśmy reagować i wezwać specjalistyczną pomoc.

Jeśli napotkane przez nas zwierzę:

-  jest widocznie ranne (krwawienie, złamania itp.),

- wycieńczenie, zwierzę nie reaguje na nasz widok, leży bez ruchu,

- posiada ubytki w sierści/upierzeniu bądź guzy lub inne zmiany skórne,

- ma w ciele jakieś ciało obce,

- zaplątało się we wnyki lyb sznur,

powinniśmy jak najszybciej zabrać je do weterynarza, by ocenił stan zdrowotny pacjenta i zadecydował o jego dalszym leczeniu. Kolejnym krokiem może być umieszczenie takiego zwierzęcia w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, np. tym znajdującym się przy Nadleśnictwie Grodziec.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sytuacji znalezienia rannego zwierzęcia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 694 424 229.