Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

Co roku, wraz z nadejściem wiosny dużo mówi się o tych pasożytach. Czy jednak wiemy o nich wystarczająco dużo? Jak się przed nimi uchronić? Czy każdy kleszcz przenosi choroby? Oto kilka faktów.

Widok roślinności w pełni rozkwitu i coraz cieplejsze dni sprawiają, że wielu
z nas postanawia wyjść do lasu, by odpocząć na łonie natury. Pomimo licznych informacji na temat kleszczy, wśród ludzi wciąż krąży wiele mitów na ich temat. Przyjrzyjmy sIę zatem tym pajęczakom z bliska.

Pomimo tego, że w Polsce występuje aż 19 gatunków kleszczy, gdy o nich mówimy, mamy na myśli najpospolitszy gatunek – kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus). O tym, że przenosi on groźne choroby, wiemy wszyscy. Czy jednak każde jego użądlenie jest niebezpieczne? Nie. Szacuje się, że ok. 30% tych pasożytów jest nosicielami krętka borelii (bakterii odpowiedzialnej za boreliozę), a co szósty może nas zakazić Kleszczowym Zapaleniem Mózgu.

Powyżej była mowa o użądleniach kleszcza, ponieważ proces żerowania przypomina bardziej żądlenie, niż kłucie np. przez samicę komara. Gdy pasożyt przylgnie do człowieka, nacina jego naskórek i wprowadza hypostom, czyli swego rodzaju „żądło” do tkanki żywiciela. Ciekawostką jest to, że niektóre kleszcze produkują substancję klejącą, by lepiej trzymać się swojej ofiary.

Omówmy teraz chorobę, która jest najczęściej roznoszona przez kleszcze – boreliozę, znanej również jako borelioza z Lyme (nazwa ta nawiązuje do miast New Lyme i Old Lyme w Stanach Zjednoczonych, gdzie opisano jej pierwsze przypadki). Wywołują ją krętki borelii (poglądowe zdjęcie powyżej), które dostają się do organizmu człowieka podczas żerowania pasożyta. Jako, że patogen występuje w jelicie kleszcza, mija sporo czasu, zanim przeniknie on przez gruczoły ślinowe do organizmu żywiciela. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie z naszej skóry nieproszonego gościa, ponieważ szybka reakcja znacznie zwiększa naszą szansę na brak kontaktu z bakteriami borelii.

Jednym z najczęściej pojawiających się objawów boreliozy (występującym u 40 – 60% zakażonych) jest rumień wędrujący, czyli mocne zaczerwienienie wokół miejsca żerowania kleszcza. Inne symptomy to bóle głowy, stawów i porażenie nerwu twarzowego. Jeśli zaniepokoi nas stan naszego zdrowia, a mieliśmy kontakt z kleszczem, niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza, ponieważ choroba ta może doprowadzić do problemów z sercem lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Na zakończenie przytoczę bardzo ciekawe badania, które zostały przeprowadzone przez polskich i słowackich naukowców. Wynika z nich, że kleszcze wyczuwają promieniowanie naszych telefonów komórkowych i działa ono na nie przyciągająco (http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81883%2Cpromieniowanie-typowe-dla-smartfonow-moze-przyciagac-kleszcze.html).

Dlatego też, wybierając się na spacer do lasu, lepiej zostawmy nasz telefon w domu lub samochodzie, żeby zmniejszyć ryzyko „złapania” kleszcza i zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami.