Interaktywna mapa RDLP POznań

Interesujące miejsca znajdą Państwo również na mapie w administracji RDLP w Poznaniu.

Mapa ogólna LP

Chcesz wiedzieć, w którym miejscu jesteś kliknij na mapę

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Budowa leśniczówki - przetarg nieograniczony

Budowa leśniczówki - przetarg nieograniczony

Budowa budynku mieszkalnego z częścią biurową- leśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu – postępowanie nr 2


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z częścią biurową- leśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu – postępowanie nr 2”

W postępowaniu oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Asystent Postępowania (www.postepowania.pl).
Wszelka komunikacja w zakresie postępowania odbywa się za pośrednictwem platformy Asystent Postępowania (www.postepowania.pl), w tym również składanie ofert, składanie wniosków o wyjaśnienia treści SWZ.

Całość dokumentacji postępowania dostępna jest pod adresem:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/nadlesnictwo_grodziec/postepowania/157

Informacje dotyczące zmian i modyfikacji SWZ dostępne są również pod powyższym adresem.