Web Content Display Web Content Display

Regulamin wypożyczenia rowerów

 1. Nadleśnictwo Grodziec zwane dalej Nadleśnictwem wypożycza rowery osobom fizycznym  i prawnym zwanym dalej wypożyczającym na podstawie Regulaminu.
 2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość Wypożyczającego.
 3. Warunkiem wypożyczenia rowerów kołowych jest pozostawienie dokumentu tożsamości w recepcji ośrodka oraz uregulowanie należności, za co najmniej 1 godzinę.
 4. Wypożyczenie rowerów odbywa się na podstawie wpisu do ewidencji wypożyczeń potwierdzonych podpisem Wypożyczającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i przystaniem na jego warunki.
 5. Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego dokumentu tożsamości lub kaucja zwrotna w wysokości 900 zł
 6. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot roweru po terminie opłaconym spowoduje pobranie dopłaty.
 7. Jeżeli pracownik wypożyczający rower  uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia roweru.
 8. Za rower odpowiada osoba, która pozostawiła dokument tożsamości.
 9. Przed wyjazdem należy rower dokładnie sprawdzić i ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić pracownikowi wypożyczającemu rower.. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego rower.
 10. Nadleśnictwo  przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania
 12. W przypadku uszkodzenia roweru kołowego należy uiścić opłatę według cen na dany dzień
 13. Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy roweru, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.
 14. W przypadku, gdy rower nie zostanie zwrócony w oznaczonym terminie do 1 doby zostanie to zgłoszone na policji.
 15. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
 16. Nadleśnictwo  zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Nadleśnictwo
 17. Z wypożyczalni rowerów kołowych może korzystać wyłącznie osoba pełnoletnia
 18. Grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach dydaktycznych w OEL ( zajęcia na rowerach)  nie ponoszą kosztów wypożyczenia roweru , jednakże uwzględniając wszystkie pozostałe warunki regulaminu. Kartę ewidencyjną wypożyczenia roweru podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę.

19.Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczać rowery pod opieką przynajmniej jednego dorosłego opiekuna posiadającego prawo do opieki..

20.Zabrania się:
•    korzystania z rowerów kołowych osobom nietrzeźwym
•    przebywania na niewypożyczonym rowerze kołowym
•    nieodpowiedniego użytkowania roweru kołowego, jazdy na rowerze bez  trzymania   kierownicy, akrobacji, rzucania rowerem, itp.
•    nie wolno na rower wsiadać więcej niż 1 osobie, każdy rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby
•    nie wolno jeździć po nierównych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod krawężniki, ponieważ może to spowodować przebicie dętki.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Opłaty za wypożyczenie roweru  liczone są wg cennika.
 3. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Nadleśnictwo  nie ponosi odpowiedzialności
 4. Opłaty za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Nadleśnictwo  zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu
 5. Opłaty za wypożyczenie roweru należy uiścić w kasie Nadleśnictwa w godzinach pracy Nadleśnictwa lub u pracownika obsługi Ośrodka Edukacji Leśnej w godzinach otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.
 7. Pracownicy Lasów Państwowych za okazaniem legitymacji służbowej  uiszczają opłatę z 20% rabatem.
 8. W przypadku zagubienia kluczyka do zabezpieczenia roweru, klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 20 zł.

 

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ośrodek Edukacji Leśnej

Ośrodek Edukacji Leśnej

Zapraszamy grupy zorganizowane na zajęcia edukacyjne oraz turystów do skorzystania z oferty Nadleśnictwa Grodziec

Ośrodek Edukacji Leśnej jest udostępniony do zwiedzania przez cały rok.
Zasady zwiedzania określają  Przepisy porządkowe dla zwiedzających.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej  odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
W celu zorganizowania zajęć należy skontaktować się  z Martą Cieślak, nr tel. 534 206 888, email: marta.cieslak@poznan.lasy.gov.pl oraz wypełnić formularz rezerwacji zajęć, który możliwy jest do pobrania poniżej.

Osoba  odpowiedzialna za grupę podpisując formularz orzeka iż zapoznała się z Regulaminem Ośrodka Edukacji Leśnej i znane jej są przepisy porządkowe  oraz ponosi za grupę odpowiedzialność.


Wypełniony Formularz rezerwacji należy przesłać na adres e-mail: marta.cieslak@poznan.lasy.gov.pl

 Zasady rezerwacji terminów określa Regulamin rezerwacji terminów zajęć w OEL.

 
Za bezpieczeństwo grup podczas zajęć odpowiadają opiekunowie grup.
Nadleśnictwo Grodziec nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektów.


Użytkownicy korzystają z Ośrodka Edukacji Leśnej  na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.