Web Content Display Web Content Display

Regulamin organizacji ognisk

REGULAMIN

organizacji ognisk w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec

 

 1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec przez osoby prywatne lub firmy.
 2. Z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej   mogą korzystać osoby, które wypełnią Kartę rezerwacji obiektów edukacyjnych (załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2022) i dostarczą go pracownikowi Nadleśnictwa Grodziec lub podadzą wszystkie dane zawarte w karcie aby pracownik mógł wypełnić kartę. Rezerwacja miejsca na ognisko w Ośrodku edukacji Leśnej dokonywana jest za pomocą karty  rezerwacji obiektów edukacyjnych dostępnej w Biurze Ośrodka Edukacji Leśnej  lub na stronie internetowej: http://grodziec.lasypanstwowe.poznan.pl. Zgłoszenia Rezerwacji dokonuje się drogą mailową na adres e-mail lub telefonicznie na nr  telefonu  wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę  Nadleśnictwa Grodziec droga mailową lub telefonicznie na numer  wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez pracownika Nadleśnictwa Grodziec  lub osobę zastępującą Specjalistę  jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 3. Miejsce na ognisko  może być rezerwowane na każdy dzień tygodnia, z tym że od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20.00 pierwszeństwo mają szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące miejsce na ognisko osobiście w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych  lub przebywające na Zielonych Szkołach.
 4. Rezerwacji należy dokonać minimum  na dwa dni przez organizowaną imprezą.
 5. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej specjalistę w Nadleśnictwie Grodziec drogą mailową lub telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej.
 6. Opłatę należy uiścić w dniu potwierdzenia rezerwacji  przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę. Opłaty można dokonać z wykorzystaniem terminalu płatniczego (płatność kartą) w Nadleśnictwie (w godzinach pracy Nadleśnictwa) lub u pracownika obsługi Ośrodka Edukacji Leśnej w godzinach otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej oraz przelewem na konto Nadleśnictwa wskazane w karcie rezerwacji.
 7. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba rezerwująca obiekt - organizująca imprezę . Obowiązkiem tej osoby jest sprawdzanie przed imprezą miejsca na ognisko pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast pisemnie przekazane Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej Specjalistę w  Nadleśnictwie Grodziec.
 8. Miejsce na ognisko  należy opuścić do godziny 0:00 w dniu wynajmowania miejsca na ognisko. W razie nie dostosowania się do godziny dozorca ma prawo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka Edukacji Leśnej przez osoby organizujące ognisko.
 9. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania imprezy odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również materialną) osoba odpowiedzialna za grupę, która rezerwowała miejsce na ognisko . Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami imprezy.
 10. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Grodziec  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 11. Obowiązkiem uczestników jest  pozostawienie porządku po organizowanym ognisku, bądź imprezie.
 12. Pracownik Nadleśnictwa ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji (nie związanych z edukacją) przez inne podmioty oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu w przypadku kiedy Nadleśnictwo Grodziec  organizuje imprezy, zajęcia związane z prowadzeniem edukacji leśnej.
 13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

O KLESZCZACH I BORELIOZIE SŁÓW KILKA

Co roku, wraz z nadejściem wiosny dużo mówi się o tych pasożytach. Czy jednak wiemy o nich wystarczająco dużo? Jak się przed nimi uchronić? Czy każdy kleszcz przenosi choroby? Oto kilka faktów.

Widok roślinności w pełni rozkwitu i coraz cieplejsze dni sprawiają, że wielu
z nas postanawia wyjść do lasu, by odpocząć na łonie natury. Pomimo licznych informacji na temat kleszczy, wśród ludzi wciąż krąży wiele mitów na ich temat. Przyjrzyjmy sIę zatem tym pajęczakom z bliska.

Pomimo tego, że w Polsce występuje aż 19 gatunków kleszczy, gdy o nich mówimy, mamy na myśli najpospolitszy gatunek – kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus). O tym, że przenosi on groźne choroby, wiemy wszyscy. Czy jednak każde jego użądlenie jest niebezpieczne? Nie. Szacuje się, że ok. 30% tych pasożytów jest nosicielami krętka borelii (bakterii odpowiedzialnej za boreliozę), a co szósty może nas zakazić Kleszczowym Zapaleniem Mózgu.

Powyżej była mowa o użądleniach kleszcza, ponieważ proces żerowania przypomina bardziej żądlenie, niż kłucie np. przez samicę komara. Gdy pasożyt przylgnie do człowieka, nacina jego naskórek i wprowadza hypostom, czyli swego rodzaju „żądło” do tkanki żywiciela. Ciekawostką jest to, że niektóre kleszcze produkują substancję klejącą, by lepiej trzymać się swojej ofiary.

Omówmy teraz chorobę, która jest najczęściej roznoszona przez kleszcze – boreliozę, znanej również jako borelioza z Lyme (nazwa ta nawiązuje do miast New Lyme i Old Lyme w Stanach Zjednoczonych, gdzie opisano jej pierwsze przypadki). Wywołują ją krętki borelii (poglądowe zdjęcie powyżej), które dostają się do organizmu człowieka podczas żerowania pasożyta. Jako, że patogen występuje w jelicie kleszcza, mija sporo czasu, zanim przeniknie on przez gruczoły ślinowe do organizmu żywiciela. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie z naszej skóry nieproszonego gościa, ponieważ szybka reakcja znacznie zwiększa naszą szansę na brak kontaktu z bakteriami borelii.

Jednym z najczęściej pojawiających się objawów boreliozy (występującym u 40 – 60% zakażonych) jest rumień wędrujący, czyli mocne zaczerwienienie wokół miejsca żerowania kleszcza. Inne symptomy to bóle głowy, stawów i porażenie nerwu twarzowego. Jeśli zaniepokoi nas stan naszego zdrowia, a mieliśmy kontakt z kleszczem, niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza, ponieważ choroba ta może doprowadzić do problemów z sercem lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Na zakończenie przytoczę bardzo ciekawe badania, które zostały przeprowadzone przez polskich i słowackich naukowców. Wynika z nich, że kleszcze wyczuwają promieniowanie naszych telefonów komórkowych i działa ono na nie przyciągająco (http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81883%2Cpromieniowanie-typowe-dla-smartfonow-moze-przyciagac-kleszcze.html).

Dlatego też, wybierając się na spacer do lasu, lepiej zostawmy nasz telefon w domu lub samochodzie, żeby zmniejszyć ryzyko „złapania” kleszcza i zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami.