Web Content Display Web Content Display

Regulamin organizacji ognisk

REGULAMIN

organizacji ognisk w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec

 

 1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec przez osoby prywatne lub firmy.
 2. Z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej   mogą korzystać osoby, które wypełnią Kartę rezerwacji obiektów edukacyjnych (załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2022) i dostarczą go pracownikowi Nadleśnictwa Grodziec lub podadzą wszystkie dane zawarte w karcie aby pracownik mógł wypełnić kartę. Rezerwacja miejsca na ognisko w Ośrodku edukacji Leśnej dokonywana jest za pomocą karty  rezerwacji obiektów edukacyjnych dostępnej w Biurze Ośrodka Edukacji Leśnej  lub na stronie internetowej: http://grodziec.lasypanstwowe.poznan.pl. Zgłoszenia Rezerwacji dokonuje się drogą mailową na adres e-mail lub telefonicznie na nr  telefonu  wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę  Nadleśnictwa Grodziec droga mailową lub telefonicznie na numer  wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez pracownika Nadleśnictwa Grodziec  lub osobę zastępującą Specjalistę  jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 3. Miejsce na ognisko  może być rezerwowane na każdy dzień tygodnia, z tym że od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20.00 pierwszeństwo mają szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące miejsce na ognisko osobiście w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych  lub przebywające na Zielonych Szkołach.
 4. Rezerwacji należy dokonać minimum  na dwa dni przez organizowaną imprezą.
 5. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej specjalistę w Nadleśnictwie Grodziec drogą mailową lub telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej.
 6. Opłatę należy uiścić w dniu potwierdzenia rezerwacji  przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę. Opłaty można dokonać z wykorzystaniem terminalu płatniczego (płatność kartą) w Nadleśnictwie (w godzinach pracy Nadleśnictwa) lub u pracownika obsługi Ośrodka Edukacji Leśnej w godzinach otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej oraz przelewem na konto Nadleśnictwa wskazane w karcie rezerwacji.
 7. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba rezerwująca obiekt - organizująca imprezę . Obowiązkiem tej osoby jest sprawdzanie przed imprezą miejsca na ognisko pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast pisemnie przekazane Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej Specjalistę w  Nadleśnictwie Grodziec.
 8. Miejsce na ognisko  należy opuścić do godziny 0:00 w dniu wynajmowania miejsca na ognisko. W razie nie dostosowania się do godziny dozorca ma prawo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka Edukacji Leśnej przez osoby organizujące ognisko.
 9. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania imprezy odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również materialną) osoba odpowiedzialna za grupę, która rezerwowała miejsce na ognisko . Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami imprezy.
 10. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Grodziec  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 11. Obowiązkiem uczestników jest  pozostawienie porządku po organizowanym ognisku, bądź imprezie.
 12. Pracownik Nadleśnictwa ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji (nie związanych z edukacją) przez inne podmioty oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu w przypadku kiedy Nadleśnictwo Grodziec  organizuje imprezy, zajęcia związane z prowadzeniem edukacji leśnej.
 13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Przełom wiosny i lata to dla wielu gatunków okres rozrodczy. W tym okresie należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po lasach lub łąkach, gdyż możemy natknąć się na młode sarny, zające a nawet dziki. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jeśli widzisz osamotnione młode, nie podchodź, jego matka na pewno jest w pobliżu.

Dzikie zwierzęta mają swoją biologię i zachowania, mają wykształcony pewien mechanizm, który umożliwia im przetrwanie. W sytuacji, w której sarna pozostawia swoje koźlę w ukryciu, robi to w pewnym celu, mianowicie młode zaraz po urodzeniu potrzebują czasu aby nabrać sił, nie dałyby rady od razu krok w krok podążać za matką. Świeżo po narodzinach samica zostawia je w ukryciu, gdyż koźlęta rodzą się bez zapachu, a co za tym idzie, inne dzikie zwierzęta (szczególnie drapieżniki np. lis) mają problem z ich odnalezieniem. Dlatego tak ważne jest, żeby nie dotykać maluchów i tym samym nie pozostawiać na nich obcego zapachu, gdyż wtedy mogą stać się łatwą zdobyczą. Należy też pamiętać, że matka zawsze jest gdzieś w pobliżu, nawet jeśli jej nie widzimy.

Podobnie jest u dzików, locha zawsze ma oko na swoje warchlaki, a gdy oddala się na większą odległość, młode chowają się i odpoczywają. Kiedy podczas spaceru natkniesz się na małe dziki, oddal się w innym kierunku, należy pamiętać, że dorosłe dziki potrafią być niebezpieczne dla człowieka.

Zające natomiast zostawiają swoje młode na cały dzień lub całą noc, zwykle na obrzeżach lasów, na łąkach i polach uprawnych, a to wszystko po to, aby nie zwracać uwagi potencjalnego łowcy. Dlatego jeśli jesteśmy na spacerze z psem, trzymajmy go zawsze na smyczy, by nie niepokoił leśnych maluchów.

Są jednak sytuacje, na które powinniśmy reagować i wezwać specjalistyczną pomoc.

Jeśli napotkane przez nas zwierzę:

-  jest widocznie ranne (krwawienie, złamania itp.),

- wycieńczenie, zwierzę nie reaguje na nasz widok, leży bez ruchu,

- posiada ubytki w sierści/upierzeniu bądź guzy lub inne zmiany skórne,

- ma w ciele jakieś ciało obce,

- zaplątało się we wnyki lyb sznur,

powinniśmy jak najszybciej zabrać je do weterynarza, by ocenił stan zdrowotny pacjenta i zadecydował o jego dalszym leczeniu. Kolejnym krokiem może być umieszczenie takiego zwierzęcia w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, np. tym znajdującym się przy Nadleśnictwie Grodziec.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sytuacji znalezienia rannego zwierzęcia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 694 424 229.