Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodek Edukacji Leśnej

Zapraszamy grupy zorganizowane na zajęcia edukacyjne oraz turystów do skorzystania z oferty Nadleśnictwa Grodziec

Ośrodek Edukacji Leśnej jest udostępniony do zwiedzania przez cały rok.
Zasady zwiedzania określają  Przepisy porządkowe dla zwiedzających.

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej  odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
W celu zorganizowania zajęć należy skontaktować się  z Anną Cichą, nr tel. 534 206 888, email: anna.cicha@poznan.lasy.gov.pl oraz wypełnić formularz rezerwacji zajęć, który możliwy jest do pobrania poniżej.

Osoba  odpowiedzialna za grupę podpisując formularz orzeka, iż zapoznała się z Regulaminem Ośrodka Edukacji Leśnej i znane jej są przepisy porządkowe  oraz ponosi za grupę odpowiedzialność.


Wypełniony Formularz rezerwacji należy przesłać na adres e-mail: anna.cicha@poznan.lasy.gov.pl

 Zasady rezerwacji terminów określa Regulamin rezerwacji terminów zajęć w OEL.

 
Za bezpieczeństwo grup podczas zajęć odpowiadają opiekunowie grup.
Nadleśnictwo Grodziec nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektów.


Użytkownicy korzystają z Ośrodka Edukacji Leśnej  na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jak pomóc i nie zaszkodzić zwierzętom leśnym - mądre dokarmianie zimą

Jak pomóc i nie zaszkodzić zwierzętom leśnym - mądre dokarmianie zimą

Nadleśnictwo Grodziec otrzymało dofinansowanie na działalność promocyjno-edukacyjną.

W ramach projektu ogłoszono konkurs wśród uczniów szkoły podstawowej „Zbiórka żołędzi jako pokarmu dla leśnych zwierząt w Zagrodzie Wolnościowej Zwierząt oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Nadleśnictwie Grodziec” oraz Konkursu plastycznego „Mądre dokarmianie zwierząt leśnych” 

Zorganizowano spotkanie z Leśnikiem w szkole, gdzie rozstrzygnięto konkursy oraz przeprowadzono zajęcia dydaktyczne m.in. o tym kiedy i czym należy karmić ptaki, jak prawidłowo zbudować i zainstalować karmnik oraz jakie gatunki można zaobserwować przy karmniku.

Jednym z punktów projektu była również wycieczka do OEL w Nadleśnictwie Grodziec wraz z ogniskiem i poczęstunkiem oraz warsztaty z przygotowania i wywieszania karmy dla ptaków, a także budowa karmników dla ptaków. Zwiedzanie obiektu Ośrodka Edukacji Leśnej (nagroda dla klasy, która nazbierała najwięcej żołędzi).

Warsztaty  z przygotowania i wywieszania karmy dla ptaków oraz samodzielne składanie karmników dla ptaków przeprowadzono również dla  podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie. 

Pracownicy Nadleśnictwa Grodziec podczas podczas zajęć z uczestnikami akcji przeprowadzili prelekcję nt. dokarmiania zwierząt w czasie zimy, m.in.

  • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt oraz ich sposobem przygotowywania się do zimy,
  • rozumienie potrzeby dbania o zwierzęta w okresie zimowym,
  • poznanie sposobów dokarmiania oraz upodobań pokarmowych wybranych gatunków zwierząt.

Zwrócono uwagę przede wszystkim na ptaki:

  • kiedy i czym należy je karmić,
  • jak prawidłowo zbudować i zainstalować karmnik,
  • jakie gatunki można zaobserwować przy karmniku.

Ważną częścią spotkań było wykonanie przez uczestników tłuszczowej karmy dla ptaków oraz budowa drewnianych karmników. Część karmnikówzawisła w naszym ogrodzie, a część w ogrodach uczestników spotkania.

Budowa karmników,zbiórka żołędzi, wykonanie prac plastycznych miało na celu kształtowanie u uczestników poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą oraz inspirowanie do podejmowania działań związanych z ochroną przyrody.