Asset Publisher Asset Publisher

Obszary reprezentatywne i lasy HCVF

Zapraszamy do lektury. Do pobrania w załączniku mapy

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF wyznaczane zgodnie z wymogami posiadanego certyfikatu FSC to lasy: obszary chronione w rezerwatach i parkach narodowych, obszary chronione w parkach krajobrazowych, ostoje zagrożonych i ginących gatunków, kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej, ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej, ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lasy wodochronne, glebochronne, lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Ekosystemy reprezentatywne (Representative Sample Areas) – są wyznaczane w ramach kryterium 6.4 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-NSTD-FM-PL.
W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza je na mapach. 

Ekosystemy reprezentatywne – strefy i powierzchnie ochronne w lasach, na których nie prowadzi się zabiegów gospodarczych, z wyjątkiem działań podnoszących walory przyrodnicze i służących zachowaniu tych ekosystemów.

Kategorie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) wyznaczonych w Nadleśnictwie Grodziec:
HCVF 1 – lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których należą:
HCVF 1.1 – obszary chronione.
HCVF 1.2 – ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 3 – obszary obejmujące rzadkie, ginące i zagrożone ekosystemy, do których należą:
HCVF 3.2 – ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, ale pospolitsze w Polsce i występujące wielkoobszarowo.

HCVF 4 – lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których należą:
HCVF 4.1 – lasy wodochronne.
HCVF 4.2 – lasy glebochronne.

HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (pomniki przyrody, cmentarze, miejsca pamięci, mogiły i inne miejsca historyczne oraz ścieżka przyrodnicza-leśna).

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Co huczy w grodzieckich lasach?

Co huczy w grodzieckich lasach?

Zapraszamy na niesamowite spotkanie z sowami

Od 11 marca ruszyła organizowana przez Lasy Państwowe akcja pn. „Co huczy w lesie?”.
Zaplanowano liczne warsztaty, relacje na żywo i wiele innych ciekawych wydarzeń, zarówno on-line, jak i stacjonarnie.
Polecamy śledzić na bieżąco publikowane artykuły na stronach internetowych oraz media społecznościowe Lasów Państwowych.
 
Nadleśnictwo Grodziec również zaprasza na spotkanie z ornitologiem związane z akcją „Co huczy w lesie?”, które połączone będzie pokazem ptaków oraz wieczornym spacerem po lesie. 
 
 
Kiedy i gdzie się zobaczymy?
Spotkanie zaplanowane jest na 19 marca o godz. 18:00 na placu przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu

 
Serdecznie zapraszamy!
Wszystkich chętnych, jednak dzieci do lat 15 muszą przyjść z opiekunem. Mamy limit osobowy. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych do 19 marca br., do godz. 15:00. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na publikację wizerunku są zamieszczone poniżej. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: grodziec@poznan.lasy.gov.pl

Wszystkich uczestników prosimy o ubranie się w wygodny strój, adekwatnie do warunków pogodowych. Pamiętajmy także, że obowiązuje nas wszystkich reżim sanitarny, dlatego prosimy o zabranie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego podczas zajęć. Można zabrać również latarkę i elementy odblaskowe.
 
Przypominamy, że uczestników wydarzenia obowiązuje regulamin zajęć edukacyjnych dostępny na stronie: 
https://grodziec.poznan.lasy.gov.pl/documents/688762/25746662/Przepisy+porz%C4%85dkowe+dla+zwiedzaj%C4%85cych.doc/aa988abc-adf4-4a50-b401-bd12a068485a