Aktualności

Nadleśnictwo Grodziec w roku 2022 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań edukacji ekologicznej wśród Wielkopolan w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec”. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi: 50 216,81 zł. Program został wsparty przez WFOŚiGW w Poznaniu, który przyznał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 31 689,00 zł.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodziec w 2021 r.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady sprzedaży drewna określane są Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zagrożenie pożarowe

Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem.

Zakazy wstępu do lasu

Z dniem 9 września 2021 roku został zniesiony zakaz wstępu do lasu.

FAQ

Chcesz uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, kliknij w zakładkę.