Aktualności Aktualności

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań edukacji ekologicznej wśród Wielkopolan w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec

Nadleśnictwo Grodziec w roku 2022 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań edukacji ekologicznej wśród Wielkopolan w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec”. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi: 50 216,81 zł. Program został wsparty przez WFOŚiGW w Poznaniu, który przyznał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 31 689,00 zł.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi:  50 216,81 zł.
Program został wsparty przez WFOŚiGW w Poznaniu, który przyznał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 31 689,00  zł.

 

Najważniejszym elementem działań edukacyjnych Nadleśnictwa Grodziec jest funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Leśnej (OEL). Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej są prowadzone w terenie oraz w pomieszczeniach OEL. Ważnym elementem oferty edukacyjnej jest sala edukacyjna, która pozwala prowadzić zajęcia warsztatowe, ewaluacyjne i prezentację multimediów o szerokiej tematyce przyrodniczej.

Zakup sprzętu pomoże podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa podczas prowadzonych zajęć na temat zachodzących zmian klimatycznych, znaczenia ochrony bioróżnorodności oraz ochrony wód i powietrza. Jednym z celów prowadzenia edukacji leśnej jest również uświadomienie znaczenia prawidłowego gospodarowania odpadami. Natomiast zapoznanie z działalnością znajdującego się Nadleśnictwie Grodziec Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt oraz Zagrody wolnościowej dla zwierząt inspiruje do podejmowania działań związanych z ochroną przyrody. Zakup sprzętu fotograficznego pozwoli na produkcję własnych materiałów multimedialnych o tematyce przyrodniczej, które będą wykorzystywane w edukacji, na stronie internetowej i profilu FB.

Nasz obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Wielkopolan. Leśnicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. W 2019 roku przeprowadzono 134 zajęć w formie lekcji terenowych i w Sali edukacyjnej, którymi zostało objęte ok. 2700 osób. Niestety w roku wybuchu pandemii COVID-19 oraz w wyniku ograniczeń z nią związanych liczba uczestników spadła. W 2020 roku - 13 zajęć, ok. 900 osób, w 2021 roku - 47 zajęć, ok. 1300 osób.

Użycie nowoczesnych technologii ułatwi dostęp do treści edukacyjnych dla szerszego grona odbiorców oraz umożliwi pełne spożytkowanie szerokiej wiedzy leśników oraz wykorzystanie znajdujących się w OEL pomocy dydaktycznych.