Aktualności Aktualności

Zabiegi ratownicze

UWAGA!!!

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

 

Termin zabiegów:

od 25 kwietnia do 31 maja 2023 roku (dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika) zostanie przeprowadzony zabieg ograniczania liczebności barczatki sosnówki – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych.

 

Środki ochrony roślin wykorzystywane przy zabiegu:

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu FORAY 76B (środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym) oraz MOSPILAN 20SP (środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym).

Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 14 dniowy zakaz zbioru runa leśnego dla środka MOSPILAN 20SP (pole nr 1), zakaz nie dotyczy środka FORAY 76B (pole nr 2).

 

Teren objęty zabiegiem:

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach sosnowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Grodziec na łącznej powierzchni 848,1 ha. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności.

 

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach:

  • Leśnictwa Lipe (okolice miejscowości Piskory) pole nr 1,
  • Leśnictwa Zbiersk, Grodziec i Borowiec (okolice miejscowości Kolonia Jarantów, Miedza, Zbiersk-Cukrownia) pole nr 2,

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gmina Blizanów, Gmina Stawiszyn obszar wiejski),

- Starostwo Powiatowe w Koninie (Gmina Grodziec).

 

 

Na terenie objętym zabiegiem będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu. Obszar zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

 

ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD … DO .... ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO …”

Mapy obszarów objętych zabiegami znajduja się w załacznikach do pobrania.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec

 

 

Podstawa prawna: §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 625), art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami).