Aktualności Aktualności

ZABIEGI RATOWNICZE

UWAGA!!!

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

 

Termin zabiegów:

od 25 kwietnia do 29 maja 2024 roku  zostanie przeprowadzony zabieg ograniczania liczebności barczatki sosnówki – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych (dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika).

 

Środki ochrony roślin wykorzystywane przy zabiegu:

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu CONFIRM (środek o działaniu żołądkowym).

Okres karencji (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej): dla lasów nie dotyczy

Okres prewencji: po zakończeniu zabiegu obowiązuje 7 dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem

 

Teren objęty zabiegiem:

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach sosnowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Grodziec na łącznej powierzchni 1500 ha. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności.

 

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach :

  • Leśnictwo Lipe, Brudzew (okolice miejscowości Piskory, Dębniałki I) pole nr 1,
  • Leśnictwa Zbiersk, Grodziec i Borowiec (okolice miejscowości Kolonia Jarantów, Miedza, Nowe Grądy, Konary) pole nr 2,

 

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

  • Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gmina Blizanów, Gmina Stawiszyn obszar wiejski),
  • Starostwo Powiatowe w Koninie (Gmina Grodziec).

 

Na terenie objętym zabiegiem będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu. Obszar zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

 

ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD 25.04.2024 R. DO 06.06.2024 R. ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO (nie dotyczy)”

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec

 

Podstawa prawna: §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 625), art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.poz. 530).