Aktualności Aktualności

SSAKI PUSZCZY PYZDRSKIEJ - LIS

Puszcza Pyzdrska to las, w którym można zaobserwować wiele ciekawych gatunków zwierząt.

Lis (Vulpes vulpes) – to wszystkim dobrze znany ssak, którego możemy spotkać na terenie całego kraju. Jego liczebność na terenie Polski wynosi ok. 200 tys. osobników i od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie (wg. danych GUS).

Lis jest drapieżnikiem oportunistycznym, czyli odżywia się pokarmem, którego w danym momencie jest pod dostatkiem. Choć podstawę jego diety stanowią drobne ssaki (norniki, szczury, zające) i ptaki, to nie pogardzi też owocami. W okresach obfitości pokarmi, lisy robią zapasy, które zakopują w śniegu lub piasku.

Czy lis zawsze ma rude futro? Nie. Zdarza się, że jest umaszczony ciemniej (nawet do koloru czarnego) lub jaśniej. Zdarzają się też osobniki dwukolorowe.

Należy też zaznaczyć, że drapieżnik ten ma bardzo duże zdolności adaptacyjne. Bardzo szybko przystosowuje się do nowych siedlisk, warunków terenowych i miejsc swojego bytowania. Dlatego też coraz częściej możemy spotkać te zwierzęta w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów, nawet w centrach dużych miast.

Pamiętajmy jednak, że są to dzikie zwierzęta i nie powinniśmy ich dokarmiać, ani nadmiernie się do nich zbliżać.