Aktualności Aktualności

Oferta zakupu lasów i gruntów do zalesienia

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275)  możemy kupić las lub grunt przeznaczony do zalesienia po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec. Jesteśmy zainteresowani zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w szczególności takich, które:

  • przylegają do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych; (sąsiedztwo działek  sprawdzić można na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
  • są we współwłasności nadleśnictwa; 
  • regulują przebieg granicy polno-leśnej. 

Ponadto winny one spełniać następujące warunki: 

  • być sklasyfikowane w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) jako las (Ls), a w przypadku innego użytku – np. roli (R) to działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być przeznaczona pod zalesienie.
  • mieć uregulowany stan prawny (założoną księgę wieczystą, nie obciążoną na rzecz osób trzecich), 
  • mieć znane i widoczne w terenie granice działek.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

adres: ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec

tel. 63 248 50 27

od 7:00 do 15:00 

od poniedziałku do piątku

e-mail: grodziec@poznan.lasy.gov.pl