Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Wykonawców

5 listopada 2019 roku odbędzie się spotkanie w sprawie zamówienia „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w roku 2020”

Zamawiający organizuje spotkanie Wykonawców w sprawie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w roku 2020”, oznaczenie postępowania ZG.270.13.2019 w celu wyjaśnienia treści SIWZ. W ramach spotkania odbędzie się szkolenie instruktażowe dotyczące sposobu składania ofert w wyżej wymienionym postępowaniu. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec, ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, sala narad I piętro, pokój nr 14.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania można znaleźć tutaj: 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_grodziec/zamowienia_publiczne/pg_20191023066081228009